#Concurs

Castiga 4 bidoane a cate 6,2 litri cu apa natural alcalina Perla Moldovei pH 8,8 la concursul “Apa pentru intreaga familie”!

Iata cum:

Concursul de desfasoara in perioada 18-31 mai 2016 ora 23:59, fiecare dintre cei cinci castigatori alesi prin tragere la sorti pe www.random.org urmând a primi premiul constand in 4 bidoane a cate 6,2 litri cu apa natural alcalina Perla Moldovei pH 8,8.

Premiile vor fi livrate la adresa indicata de castigatori, doar pe raza municipiului Iasi. Este acceptata situatia in care castigatorul nu este din municipiul Iasi, insa indica pentru livrarea premiului o adresa din municipiul Iasi.

Succes !

Regulamentul concursului
“Apa pentru intreaga familie”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul “Apa pentru intreaga familie”(denumit in continuare “Concurs”) este organizat de SC ADE DISTRIBUTIE SRL (denumit in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Sos. Barnova nr. 7A, Iasi, cod postal 700284, Romania, CUI: 34040409, Reg. Com.: J22/139/2015. Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 18-31 mai 2016 ora 23:59, pe pagina oficiala de Facebook a SC ADE DISTRIBUTIE SRL: https://www.facebook.com/apaalcalinapura.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidenti in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajatii SC ADE DISTRIBUTIE SRL sau rudele de gradul I ale acestora. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator, va puteti crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.  Livrarea premiilor (a se vedea SECTIUNEA 6) se va face exclusiv pe raza municipiului Iasi, la adresa indicata de fiecare castigator. Este acceptata situatia in care castigatorul nu este din municipiul Iasi, insa indica pentru livrarea premiului o adresa din municipiul Iasi.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorilor.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

In ziua de 18 mai 2016, Organizatorul va posta pe pagina de Facebook un post CONCURS prin care va lansa provocarea catre fanii paginii.

Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:

Sunt acceptate exclusiv comentariile care includ in mod integral aspectele solicitate si explicate mai sus. Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a comentariilor ce nu respecta cerintele concursului.Fiecare persoana poate sa participe la Concurs de cate ori doreste, dar poate sa castige un singur premiu, o singura data, pe toata durata Concursului.

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti realizata in data de 2 iunie 2016, prin intermediul platformei disponibila pe site-ul random.org. Vor intra in tragerea la sorti toti cei care au raspuns corect la intrebarea Concursului. Pe langa cei 5 castigatori se vor extrage si 3 rezerve. Ulterior tragerii la sorti, vor fi verificate pentru castigatori celelalte criterii de participare la Concurs: LIKE la pagina de Facebook https://www.facebook.com/apaalcalinapura si SHARE PUBLIC la macheta Concursului. In cazul in care unul dintre cei 5 castigatori nu a respectat toate criteriile de participare la Concurs, va fi luata in calcul prima rezerva extrasa si asa mai departe. Rezultatele vor fi postate pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda 5 premii, fiecare constand in 4 bidoane  a cate 6,2 litri cu apa natural alcalina Perla Moldovei pH 8,8. Premiile vor fi livrate gratuit pe raza municipiului Iasi la adresa indicata de fiecare din cei 5 castigatori. Este acceptata situatia in care castigatorul nu este din municipiul Iasi, insa indica pentru livrarea premiului o adresa din municipiul Iasi.

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIILOR

Castigatorilor Concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea tragerii la sorti, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina de Facebook a Organizatorului. Fiecare castigator trebuie sa raspunda mesajului sau comentariului de anuntare a castigatorilor in postarea dedicata de concurs, printr-un mesaj pe pagina de Facebook a Organizatorului in maxim 1 zi de la anuntarea acestora.Dupa aceasta zi rezervata confirmarii premiului, premiul lui va fi acordat primei rezerve in lipsa unui raspuns. In cazul in care un castigator nu este validat, premiul acestuia va fi acordat primei rezerve extrase si asa mai departe. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului.

SECTIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

8.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

8.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs sau de a utiliza oricare din premiile concursului exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul poate fi acordat unui alt castigator.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

9.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

9.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe  https://www.facebook.com/apaalcalinapura